خدمات

شیوه کار ما

دریافت سفارش به همراه بریف از شما

پس از صحبت اولیه با شما، از شما درخواست می‌شود تا فرم بریف را برای ما پس از تکمیل، ارسال بفرمایید. توجه بفرمائید که موارد آمده در این فرم با دقت انتخاب شده‌اند و کامل بودن آن برای ارائه بهترین ایده‌ها ضروری می‌باشد.

ارائه پروپوزال

تیم ما هم‌زمان با دریافت بریف از شما، شروع به تحقیقات بازار و برند شما می‌کند. بر اساس بریف و تحقیقات انجام‌شده شروع به ایده پردازی می‌کنیم و نتیجه را در قالب یک پروپوزال خدمت شما تقدیم می‌کنیم.

تایید پروپوزال

در جلسه ارائه پروپوزال به شما، بر سر جزئیات کار بحث و گفت‌وگو صورت می‌گیرد. ایرادات یادداشت می‌شوند و مجدداً پس از برطرف شدن ایرادات موردنظر شما، پروپوزال نهایی جهت تأیید خدمت شما ارائه می‌گردد.

اجرای مراحل تولید

پس از تأیید پروپوزال توسط شما؛ چک‌لیستی تحت عنوان مراحل تولید خدمت شما داده می‌شود. این چک‌لیست به‌منظور شفاف‌سازی و مانیتور کردن فرآیند تولید توسط شما خواهد بود. شما در تمام طول پروژه در جریان مراحل پیش‌تولید، تولید و پس‌تولید قرار خواهید گرفت.

دریافت تایید نهایی خروجی کار

در مرحله پس‌تولید، تا دو مرتبه امکان رفع ایرادات موردنظر شما وجود خواهد داشت. پس از رفع کامل ایرادات، محصول نهایی برای تحویل به شما آماده می‌شود.

تقدیم کار به شما

پس از تأیید نهایی خروجی پروژه، طی یک جلسه، محصول نهایی خدمت شما تحویل داده خواهد شد. پیشنهادهای ما نیز جهت فرآیند آتی تبلیغاتی شما در این مرحله ارائه می‌گردد.