گرافیک

نمونه کارهای گرافیکی

طراحی لوگو

 • لوگو ادویه حلما
 • به سفارش شخصی
 • لوگو چاپ آفرنگ
 • به سفارش آفرنگ نوین چاپ
 • لوگو شرکت بازی و اسباب بازی باز دوست
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • لوگو بازی هامپویئل
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • لوگو بازی هامپوزل
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • لوگو بازی فنگ بازی
 • به سفارش جویز
 • لوگو بازی کاشی چین
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • لوگو بازی دایره زنگی
 • به سفارش گروه تولیدی بازی های فکری تنبل
 • لوگو بارز پلاست
 • به سفارش بارز پلاست [تولیدکننده شیلنگ های صنعتی و خانگی]
 • لوگو گروه روبوکاپ مدرسه سلام
 • به سفارش مدرسه سلام
 • لوگو بازی من چه کاره ام؟
 • به سفارش موسسه هفت هامون

طراحی گرافیک بازی های رومیزی

 • طراحی گرافیک بازی دایره زنگی
 • به سفارش گروه تولیدی بازی های فکری تنبل
 • طراحی گرافیک بازی هامپوئیل
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • طراحی گرافیک بازی مزرعه لیوانی
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • طراحی گرافیگ بازی هوت هوت
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • طراحی گرافیک بازی کاشی چین
 • به سفارش موسسه هفت هامون
 • طراحی گرافیک بازی من چه کاره ام؟
 • به سفارش موسسه هفت هامون

طراحی جلد و صفحه آرایی

 • طراحی جلد و صفحه آرایی مجله 98+
 • به سفارش موسسه هفت هامون

طراحی بنر